KUALA LUMPUR 4D


RESPONSIBLE GAMING

Tujuh Prinsip Permainan Bertanggungjawab berfungsi sebagai asas untuk Rangka Kerja Permainan Bertanggungjawab WLA (RGF). WLA RGF terdiri daripada empat tahap pencapaian dan 10 elemen Program. Ini menggariskan bagaimana loteri dapat menunjukkan tahap komitmen mereka terhadap Prinsip-Prinsip Permainan Bertanggungjawab WLA. WLA RGF membenarkan perbezaan budaya dan wilayah dan dirancang untuk melengkapkan dan memperbaiki - bukan menggantikan - perlindungan yang dimiliki oleh pengendali loteri individu.

Setiap pencapaian empat tahap menggambarkan betapa berjayanya loteri telah menerapkan Prinsip RG ke dalam operasi hariannya. Semakin maju program permainan yang bertanggungjawab, semakin tinggi tahap pencapaiannya.

Tahap(1) : Komitmen()Semua ahli WLA layak ke tahap ini. Dengan menjadi ahli WLA, loteri anda telah bersetuju untuk menerapkan Prinsip WLA RG. Oleh itu, kriteria pensijilan tahap 1 telah dipenuhi.

Tahap 2: Penilaian Kendiri dan Analisis JurangAnggota melengkapkan penilaian kendiri dan menentukan program RG apa yang perlu dibina untuk memastikan organisasi menangani semua Prinsip.

Tahap 3: Perancangan dan PelaksanaanAnggota perlu menyusun rancangan, jadual waktu dan anggaran untuk melaksanakan program RG tertentu.

Tahap(4) : Penambahbaikan(Berterusan)Anggota melaksanakan program tertentu ke dalam operasi harian mereka dan terus meningkatkan program mereka.Kategori komitmen dan tindakan luas yang mesti diterjemahkan oleh ahli ke dalam program yang sebenarnya adalah 10 Elemen Program Rangka Kerja RG.PERMAINAN BERTANGGUNG JAWAB TENTANG KITA HASIL TELEFON BIMBIT BANK SOKONGAN AHLI KEPADA Setiap usaha dilakukan untuk memastikan maklumat yang dipaparkan di laman web ini tepat. Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat percanggahan, catatan rasmi yang disimpan oleh kolam Kuala lumpur akan berlaku.
Kuala Lumpur 4D tidak bermaksud sebarang maklumat yang terdapat di laman web ini akan digunakan untuk tujuan haram. Maklumat di laman web ini hanya untuk tujuan berita dan hiburan. Mesti berumur 18 tahun ke atas untuk bermain.

COPYRIGHT @2017 , Kuala Lumpur 4D Hak Cipta Terpelihara